A projekt

Jövőkép, alapgondolat és célkitűzések

más nyelvek :SpainFranceUnited Kingdom(Great Britain)GermanyItalyNetherlands

Jövőképünk

Kiindulópontunk, hogy a jelenlegi Kutatási, Fejlesztési és Innovációs (K+F+I) rendszer átalakulásban van. Ennek az átalakulásnak lényeges hajtóereje, hogy az európai adófizetők jogosan várhatják el, hogy a kutatók az állampolgárok valós igényeire, kérdéseire, elvárásaira adjanak felelősségteljes és átlátható kutatási folyamatokban fogant választ.

Mindez azért vált az elmúlt években egyre fontosabbá, mert a jelenlegi K+F+I rendszer felülről lefelé irányuló megközelítésen, a tudomány és technika félreértett szerepén és nemzedékekről nemzedékekre átörökített hiedelmeken alapul. Ez nem teszi lehetővé a tudásban rejlő lehetőségek teljes kiaknázását és eljuttatását azokhoz, akiknek szüksége van rá, és úgy, ahogyan szükségük van rá.

Ennek a problémának a megoldására jött létre a Felelősségteljes Kutatás és Innováció (Responsible Research and Innovation, RRI) gondolata. René von Schomberg meghatározása szerint az RRI olyan „átlátható, interaktív folyamat, amelyben a társadalmi szereplők és újítók kölcsönösen fogékonyak egymás szempontjaira, miközben figyelnek az innovációs folyamatnak és létrehozott piacképes termékeinek az (erkölcsi) elfogadhatóságára, fenntarthatóságára és társadalmi kívánatosságára (azért, hogy a tudományos és technikai vívmányok helyesen ágyazódjanak be társadalmunkba)” [1].

Az RRI megvalósítása azonban nem egyszerű folyamat. A kutatók az RRI-t akadályozó strukturális és kulturális korlátok miatt aligha vannak abban a helyzetben, hogy az RRI módszereket kövessék: az RRI-hez szükséges társadalmi együttműködések gyakorlatának kidolgozása csak most kezdődött meg.

Ennek megfelelően a FoTRRIS célja az, hogy elősegítse a jelenlegi K+F+I rendszer átalakulását egy Felelősségteljes Kutatási és Innovációs (RRI) rendszerré.

[1] René von Schomberg, in Felelősségteljes Innováció (2013)

Alapgondolatunk és célkitűzéseink

Bár egyetértünk az RRI előbbi meghatározásával, alapvetőnek tartjuk, hogy a folyamat olyannyira együttműködésre alapuló legyen, amennyire csak lehetséges. Ennek az az oka, hogy a különböző világképek és kulturális nézőpontok beemelése lehetővé teszi, hogy egy adott problémára a lehető legtöbb lehetséges választ kapjuk: ezért adtuk hozzá a „co”, azaz „közös” előtagot az RRI koncepcióhoz: „co-RRI”.

Mindennek a hátterét az adja, hogy mivel a társadalmi kihívások világméretűek, ám a sajátos helyi körülményekbe ágyazottan jelentkeznek, a FoTRRIS az ún. „glokális” kihívások megoldására összpontosít. Más szóval, arra törekszünk, hogy a globális kihívások helyi (lokális) jelenségeit helyben oldjuk meg.

A FoTRRIS célkitűzése az, hogy hatékony és hatásos módszereket kínáljon a kutatóknak, a civileknek, a vállalkozásoknak és a döntéshozóknak, hogy azok a glokális kihívásokat co-RRI módon oldhassák meg. Módszertanunk az „átalakulás színtereinek” létrehozásán alapszik, amelyekhez egy-egy „szakértői sejt” elnevezésű támogató egység kapcsolódik. Az átalakulás színtereit olyan emberi közösségek alkotják, amelyek valamely glokális kihívás együttes közös megoldásában érdekeltek. A szakértői sejtek a co-RRI módszerekből felkészült kutatókból és gyakorlati szakemberekből állnak majd, akik megosztják elméleti és gyakorlati tudásukat az átalakulás színtereinek tagjaival.

Az átalakulás színterei és a szakértői sejtek közösen azon dolgoznak majd, hogy az öt részt vevő országban (Ausztria, Belgium, Magyarország, Olaszország és Spanyolország) az „átalakulás kísérleteit” valósítsák meg. Ezáltal lehetővé válik a jelenlegi kutatási és innovációs stratégiák átalakíthatóságának vizsgálata, így megtervezhetővé, tesztelhetővé válik egy együttműködő és felelősségteljes kutatás.

Az átalakulás kísérletei arra keresik majd a választ, hogyan lehetséges az átalakulás a jelenleg uralkodó K+F+I rendszerből egy együttműködő és felelősségteljes K+F+I gyakorlatba, amely biztosítja az érintettek kulturálisan megfelelő részvételét. Vagyis érdemben tudja mozgósítani a helyi érintetteket, és a kutatás eredményeit ezek alapján képes a helyi igényekre, értékekre, lehetőségekre szabni. A cél tehát egy alulról szerveződő, megoldás-orientált, együttműködő kutatás megtervezése és végrehajtása – a kutatási kérdés megfogalmazásától a probléma elemzésén át, a lehetséges megoldások előre vetítéséig. Az eredmények érvényességének vizsgálata (validálása) után gondoskodunk majd azok minél szélesebb körű terjesztéséről, valamint szakpolitikai irányelvek megfogalmazásáról, ezzel segítve elő az átalakulás színtereinek létrehozását közintézmények segítségével.

A FoTRRIS folyamat

process-fotrris-hungarian

Az átalakulás színtérének kezdőcsomagja

A projekt végén oktató- és segédanyagokat teszünk nyilvánosan elérhetővé a FoTRRIS honlapon, hogy bárki vagy bármilyen csoport létrehozhasson átalakulási színteret a saját környezetében. A kezdőcsomag részletes magyarázatokat fog tartalmazni a FoTRRIS módszerekről, és útmutatókat arról, hogyan kell az együttműködési platformot használni és összekapcsolódni a szakértői sejtekkel.

Hol tartunk a projektben …

A co-RRI koncepció kifejlesztése

70%

Az átalakulás színtereinek és a szakértői sejteknek a megtervezése

70%

Az online együttműködési platform kidolgozása

100%

Átalakulási kísérletek

80%

Érvényességet vizsgáló és elterjesztő műhelymunka

80%

A szakpolitikai ajánlások és útmutatók elkészítése

50%