A projekt

más nyelvek :SpainFranceUnited Kingdom(Great Britain)GermanyItalyNetherlands

Jövőképünk

Kiindulópontunk, hogy a jelenlegi Kutatási, Fejlesztési és Innovációs (K+F+I) rendszer átalakulásban van. Ennek az átalakulásnak lényeges hajtóereje, hogy az európai adófizetők jogosan várhatják el, hogy a kutatók az állampolgárok valós igényeire, kérdéseire, elvárásaira adjanak felelősségteljes és átlátható kutatási folyamatokban fogant választ.

Mindez azért vált az elmúlt években egyre fontosabbá, mert a jelenlegi K+F+I rendszer felülről lefelé irányuló megközelítésen, a tudomány és technika félreértett szerepén és nemzedékekről nemzedékekre átörökített hiedelmeken alapul. Ez nem teszi lehetővé a tudásban rejlő lehetőségek teljes kiaknázását és eljuttatását azokhoz, akiknek szüksége van rá, és úgy, ahogyan szükségük van rá.

Ennek a problémának a megoldására jött létre a Felelősségteljes Kutatás és Innováció (Responsible Research and Innovation, RRI) gondolata. René von Schomberg meghatározása szerint az RRI olyan „átlátható, interaktív folyamat, amelyben a társadalmi szereplők és újítók kölcsönösen fogékonyak egymás szempontjaira, miközben figyelnek az innovációs folyamatnak és létrehozott piacképes termékeinek az (erkölcsi) elfogadhatóságára, fenntarthatóságára és társadalmi kívánatosságára (azért, hogy a tudományos és technikai vívmányok helyesen ágyazódjanak be társadalmunkba)” [1].

Az RRI megvalósítása azonban nem egyszerű folyamat. A kutatók az RRI-t akadályozó strukturális és kulturális korlátok miatt aligha vannak abban a helyzetben, hogy az RRI módszereket kövessék: az RRI-hez szükséges társadalmi együttműködések gyakorlatának kidolgozása csak most kezdődött meg.

Ennek megfelelően a FoTRRIS célja az, hogy elősegítse a jelenlegi K+F+I rendszer átalakulását egy Felelősségteljes Kutatási és Innovációs (RRI) rendszerré.

[1] René von Schomberg, in Felelősségteljes Innováció (2013)

Hol tartunk a projektben …

A co-RRI koncepció kifejlesztése

100%

Az átalakulás színtereinek és a szakértői sejteknek a megtervezése

100%

Az online együttműködési platform kidolgozása

100%

Átalakulási kísérletek

100%

Érvényességet vizsgáló és elterjesztő műhelymunka

100%

A szakpolitikai ajánlások és útmutatók elkészítése

100%